A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

BBSK - VZN:25/2004 - poslanci BBSKBBSK - VZN: č. 25/2004 - poslanci BBSK

Názov projektu: Kráľovská poľovačka

Pridelená dotácia: 1 500 €

 

Fond na podporu umenia - výzva č. 5/2017 - program č. 5.1.3

Názov projektu: Obmenenie obecného knižničného fondu

Pridelená dotácia: 1 000 €

 

Ministerstvo financií SR - výnos MFSR č. 26825/2005-441 na rok 2017

Názov projektu: Oprava budovy kultúrneho domu

Pridelená dotácia: 12 150 €

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - 2017

Názov žiadosti: Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 

Pridelená dotácia: 3 000 €

 

ROK 2018

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

Názov žiadosti: Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 

Pridelená dotácia: 3 000 €